Vi ønsker deg velkommen i våre lokaler i Stiklestadveien 3

Abra Regnskap er et autorisert regnskapsbyrå med nye løsninger som gjør det enkelt og effektivt for deg å være kunde hos oss. Vi kan levere alt fra den lovpålagte bokføringen til "økonomisjefen".

Sammensetningen av våre ansatte gjør oss godt rustet til å møte bransjens utfordringer og dine ønsker. Vi har ulik bakgrunn fra næringslivet, med bl.a. flere autoriserte regnskapsførere og fem revisorer. Til sammen representerer vi mange års erfaring og kompetanse, og dette gir oss muligheten å tilby spesialtilpassede tjenester og gode teknologiske løsninger.

Vi er medlem av Regnskap Norge som er en landsdekkende bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere.

Kontakt oss

Økt fokus på kjernevirksomhet

Vår kompetanse er våre kunders trygghet. Vi oppdaterer oss på endringer i lover, forskrifter og ny teknologi, slik at du kan ha fokus på det du kan best

Fleksibilitet og sikkerhet

Du er ikke avhengig av nyansettelser eller investeringer for å ta hånd om regnskapene. Du oppnår å fjerne risiko for at daglig drift blir påvirket av sykdom og oppsigelser hos fagpersoner.

Kostnadseffektive løsninger

Personalforbruk, utstyr, programvare og it-drift, kan optimaliseres gjennom outsourcing av rutiner til oss.

Forbedret økonomisk styring

Etter dine ønsker utarbeider vi rutiner, kontroll og rapportering til faste tider. Vi sørger for at rapportene er lett tilgjengelig, og inneholder den informasjon som er nødvendig.