Årsoppgjør

Årsoppgjøret forteller oss om en bedrifts økonomiske stilling i slutten av et regnskapsår. Alle aksjeselskaper plikter å sende inn årsoppgjør til Brønnøysundregisteret.

Som autorisert regnskapsbyrå har vi lang erfaring med å bistå bedrifter i utarbeidelsen av årsoppgjør og ligningspapirer. Lar du oss ta hånd om denne funksjonen, sørger vi for at all nødvendig dokumentasjon sendes inn til rett tid.

Korrekt og nøyaktig utarbeidelse av årsoppgjør

Utarbeidelse av årsoppgjør kan være komplisert og tidkrevende. Ettersom informasjonen i årsoppgjøret er offentlig tilgjengelig, er det viktig at utarbeidelsen er korrekt og nøyaktig. Ofte kan det derfor være hensiktsmessig å sette bort denne oppgaven til en regnskapsfører.

Når du velger å la en regnskapsfører stå for utførelsen av bedriftens årsregnskap og ligningspapirer, vet du at det skjer i henhold til gjeldende lover og regler. Vi holder oss oppdatert på eventuelle endringer i lovverket og sørger for at opplysningene som fremkommer i årsoppgjøret medfører riktighet.

Integrasjon mellom systemer

Vi vektlegger automatisering og effektivitet når vi utfører våre oppgaver. Det er full integrasjon mellom vårt årsoppgjørssystem og vårt regnskapssystem. Dette gjør det mulig for oss å utarbeide årsoppgjør for våre kunder på en effektiv og nøyaktig måte.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker bistand med utarbeidelse av din bedrifts årsoppgjør.