Lønn

Frigjør tid og arbeidskapasitet ved å sette bort lønnsfunksjonen i din bedrift. Vi utfører alle oppgaver knyttet til lønnskjøring, og sørger for at dine ansatte alltid får sine utbetalinger til rett tid.

Full kontroll på lover og regler

Lovverket knyttet til lønnsutbetaling er i stadig endring, og det kan være utfordrende å til enhver tid holde seg oppdatert. Samtidig er lønnskjøring en oppgave der man ikke vil risikere at noe behandles feil, da dette kan gå ut over tillitsforholdet mellom bedriften og de ansatte. Derfor kan det ofte lønne seg å sette bort lønnshåndteringen til en aktør med grundig kompetanse på dette feltet.

Vi kan blant annet ta hånd om lønnskjøring, beregning av skatt, innrapportering og avstemming.

Lønnshåndtering for bedrifter

Dere trenger ikke være regnskapskunde hos oss for at vi skal ta hånd om deres lønnsfunksjon. Vi kan ta hånd om lønnskjøring for alle bedrifter som ønsker å sette bort denne oppgaven. I oss får du en kompetent og pålitelig samarbeidspartner, som alltid sørger for korrekt utført lønnskjøring.

Ønsker du å sette bort din bedrifts lønnshåndtering til oss? Da vil vi gjerne at du tar kontakt.