Management for hire

Har din bedrift behov for ekstra ressurser innen økonomi og regnskap i en kortere periode? Vi har kompetanse til å ta på oss utleieoppdrag.

Vi kan fylle alle økonomifunksjoner

Vår kompetanse gjør oss i stand til å dekke en rekke ulike behov. Vi kan fylle alle typer funksjoner, fra regnskapsmedarbeider til økonomisjef. Oppdraget kan ha varighet på noen få uker, eller det kan leies en ressurs noen timer eller dager i uken over en lengre periode.

Dette er en fleksibel løsning som gjør det mulig for bedrifter å hente inn kvalifisert midlertidig arbeidskraft på kort varsel. Dermed har man alle forutsetninger for å få unna topper i arbeidsmengde, blant annet i forbindelse med sykdom eller permisjoner.

Vi har bred regnskapskompetanse

Vår erfaring dekker de fleste bransjer, og vi har svært høy kompetanse innenfor vårt felt. I tillegg til solid kompetanse på alt knyttet til økonomi og regnskap, har vi også ansatte med bakgrunn fra revisjon. Vi er derfor i stand til å raskt sette oss inn i din bedrifts situasjon og utføre de oppgaver som oppdraget krever. Med dette ønsker vi å kunne lette deres arbeidshverdag.

Vil du ha mer informasjon om mulighetene for å leie inn en ekstra ressurs i en periode? Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat