Selskapsetablering

Å skulle starte et eget selskap kan føre med seg mange usikkerhetsmomenter. Vi kan bistå med alt det nødvendige knyttet til selskapsetablering. Med solid innsikt i gjeldende lover og regler, kan vi gi god veiledning og rådgivning slik at selskapet får de beste forutsetninger for vellykket drift.

Bistand i forbindelse med stiftelse av selskap

Vi har lang erfaring med å bistå bedrifter som er i oppstartsfasen. Trenger dere hjelp med å velge hensiktsmessig selskapsform eller å få alle formaliteter på plass, er dette noe vi kan tilby. Vi sørger for at selskapsdokument knyttet til stiftelse foreligger, og kan gi bistand opp mot bank og revisor.

Vi hjelper dere også gjerne med å holde i regnskapsfunksjonen til bedriften, dersom dere har behov for en samarbeidspartner med solid kompetanse på dette feltet.

En kompetent rådgiver

I prosessen med å starte opp et nytt selskap vil det ofte være mye å sette seg inn i. Da kan det føles trygt å ha en kompetent rådgiver man kan henvende seg til når ulike spørsmål måtte melde seg. Med erfaring fra de fleste bransjer, kan vi gi god veiledning underveis i prosessen.

Ønsker dere rådgivning også etter vellykket etablering, tilbyr vi bedriftsrådgivning.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller dersom du ønsker bistand i forbindelse med selskapsetablering